toshiki koike

小池俊起
Toshiki Koike

Born in 1989.
Tokyo-based
graphic designer.

info@toshikikoike.com

2017_52017_52017_52017_52017_52017_52017_52017_52017_52017_52017_52017_52017_52017_52017_52017_52017_52017_5

Hirotoshi Sakaguchi|Pascal Garden, Sea, Light

exhibition catalog|2017